Het huis

Foto's en beschrijving van de kamers worden in april 2019.


Het huis stond vroeger met de timmerman's werkplaats halverwege de huidige straat. In de zestiger jaren kocht de Gemeente grond op om de straat aan te passen en te verbreden. In ruil kreeg Ackerman vergunning om het huis uit te breiden en tot aan het trottoir te bouwen. Als je goed naar de gevel kijkt zie je hoe een scheur in het pleisterwerk de aanbouw weergeeft. Ackerman heeft een dubbele inpandige garage aangebouwd met daarboven op de 1e verdieping een slaapkamer, toilet  en badkamer (de originele ouderwetse poepdoos was buiten tegen de hoek van de stal gebouwd en heb ik helaas moeten slopen...)  en op de 2e verdieping een grote zolder.

De huidige werkplaats en stal zijn nog steeds vrijwel in oude staat en dat laat ik voorlopig zo. Ackerman's zoon Franz-Josef (Jupp) is helaas het album met foto's kwijt van het oude huis. Die hadden hier wel tot zijn recht gekomen...

De buurman links is een aannemer in ruste. Hij heeft hier zijn opslag. Er wordt dus niet gebouwd met gepaard gaande geluidsoverlast. Het uitzicht is hierdoor helaas iets minder aan de voorzijde maar dat wordt ruimschoots vergoedt aan de achterzijde...